ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 6-3-2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 870

                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:               

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων
  1. Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019
  1. Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο Πατρέων
  1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
  1. Τιμολόγηση αναμνηστικών προϊόντων για την προβολή του Π.Κ. 2019
  1. Έγκριση οριστικού αναδόχου για την ηχητική & φωτιστική κάλυψη της Τελετής Λήξης του Π.Κ. 2019
  1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις ανάγκες του Π.Κ. 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ