ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΧΟΣ ΦΩΣ ΕΝΑΡΞΗ

 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την μίσθωση – εγκατάσταση, λειτουργία και αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη της ΤΕΛΕΤΗΣ  ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ στην πλατεία Γεωργίου στις 19/01/2019 στα πλαίσια των Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας. 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με σφραγισμένες προσφορές. Πιο αναλυτικά απαιτείται:

ΗΧΗΤΙΚΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/01/2019. 

  1. ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/01/2019 

Για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  19/01/2019 θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν: 

Α.ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΧΕΙΩΝ (P.A. SYSTEM – 2 STAGES) 

Hχητικό σύστημα vertical line array system with subs,3 or 4 way, κατάλληλο για το χώρο της πλατείας Γεωργίου με ομοιογενή κάλυψη σε διάταξη τεσσάρων cluster(με ελάχιστο 8 καμπίνες ανά cluster),ικανό να παράγει 110dB σε όλο το χώρο, χωρίς θορύβους και παραμορφώσεις. Το σύστημα θα πρέπει να είναι flying (κρεμαστό) με τους ανάλογους ενισχυτές και τα controllers (βάση του κατασκευαστή).Όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη πλήρη λειτουργία των συστημάτων καθώς και τους κατάλληλους πίνακες ρεύματος. Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος για την σωστή στήριξη, περίφραξη, και ασφάλεια των μεταλλικών ικριωμάτων (πύργων, συστημάτων ανάρτησης).

Κρίνεται απαραίτητη η χρήση τουλάχιστoν 6 συμβατικών ηχείων ως front fill και out fill

Η τοποθέτηση των συστημάτων ανάρτησης (μεταλλικά ικριώματα- πύργοι κ.λ.π) θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει διάτρηση του δαπέδου της Πλατείας Γεωργίου.

Προτείνουμε σε όλες τις κατασκευές για αντίβαρα να χρησιμοποιηθούν δεξαμενές νερού, η τροφοδοσία για το γέμισμα των δεξαμενών με νερό θα γίνει από την υπηρεσία. 

 Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος για την σωστή στήριξη, περίφραξη, συντήρηση και ασφάλεια των μεταλλικών ικριωμάτων (πύργων, συστημάτων ανάρτησης). 

Β.ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ 2 STAGES ΜΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΗΧΕΙΩΝ 

Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις (4) ηχητικοί πύργοι. Κάθε ηχητικός πύργος θα αποτελείται από: 

α)Ενισχυτές συνολικής ισχύος 6 KW P.A. (RMS)

β)Ανάλογα ηχεία (2WAY-3WAY δορυφόροι) εργοστασιακής κατασκευής τα οποία θα τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν ήχο προς τέσσερεις κατευθύνσεις.

γ)Ένα (1) EQUALIZER.

δ)Ένα (1) ηλεκτρονικό CROSS OVER.

ε)Ένα (1) DELAY LINE.

Οι ηχητικοί πύργοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις όπου κρίνεται ότι είναι απαραίτητο.Τα ηχεία των πύργων πρέπει να βρίσκονται σε ύψος 2 μέτρα (πάνω σε μεταλλικά ικριώματα). Ο κάθε ηχητικός πύργος θα είναι περιφραγμένος με σύρμα ή άλλο υλικό. 

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL F.O.H. ( 2 STAGES)

α)Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 64CH και άνω με 16 ΑUX και άνω)

 Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 32CH και άνω με 16 ΑUX και άνω)

    Θα χρησιμοποιηθεί ένα Mixer για κάθε stage

β)Δύο (2) CD PLAYERS

γ)Ένα (1) MIXER D.J. επαγγελματικό

δ)Ένα (1) ζεύγος ακουστικά D.J. επαγγελματικά 

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ – CONTROL( 2 STAGES) 

α)Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 48CH και άνω με 16 ΑUX και άνω)

    Ένα (1) DIGITAL MIXER (κονσόλα 32CH και άνω με 16 ΑUX και άνω)

    Θα χρησιμοποιηθεί ένα mixer σε κάθε stage .

β)Τέσσερα (4) MONITORS LOW PROFILE.

γ)Δέκα (10) SIDES FIELDS MONITORS.

δ)Ανάλογα ενισχυτικά και CONTROLERS για τα MONITORS και SIDES.

ε)Τέσσερα (4) ασύρματα μικρόφωνα UHF (χωρίς παρεμβολές) πολλών συχνοτήτων (Shure/Sennheiser)

στ)Τέσσερα (4) ασύρματα χειλόφωνα UHF (χωρίς παρεμβολές) πολλών συχνοτήτων (Shure/Sennheiser)

ζ)Τριάντα οκτώ πυκνωτικά μικρόφωνα μανταλάκια (AT PRO 35 ή DPA 4099)

η)Δέκα μικρόφωνα (10) πυκνωτικά (AKG 451 or NEUMANN KM 184) με τις βάσεις τους

θ)Οκτώ (8) ασύρματα μικρόφωνα οργάνων (χωρίς παρεμβολές) πολλών συχνοτήτων (Shure/Sennheiser) με μικρόφωνα τύπου DPA 4099/AT PRO 35 για πνευστά όργανα.

ι)Οκτώ (8) δυναμικά μικρόφωνα οργάνων (shure sm57 / sm58)

ια)Οκτώ (8) IN EAR UHF (χωρίς παρεμβολές)

ιβ)Τέσσερις (4) γερανοί με στρογγυλή βάση.

ιγ)Ένα (1) ενισχυτή για ηλεκτρικό μπάσο.

ιδ)Δύο (2) πλήρες set drums με σκαμπό και μοκέτα και τα ανάλογα μικρόφωνα

ιε)Σαράντα τέσσερα (44) αναλόγια με φωτάκια

ιστ)MULTI BOX – DI BOXES.

ιζ)Δώδεκα (12) risers (2x1m) και ύψους 30-40cm

ιη)Καλώδια όλων των τύπων, παροχές ρεύματος, πίνακες ρεύματος , κάλυψη καλωδίων με cross cable κ.λπ. 

  1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19/01/2019 ( 2 STAGES) 

Για τη φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων της ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μηχανήματα: 

Δύο (2) Ground Support διαστάσεων: μήκος 10,00m X βάθος 10,00m Χ ύψος 6,50m κατ’ ελάχιστο (εσωτερικά θα προσαρμόζεται σε σκηνή 9,00mX 9,00m 

16 X Κινητές Κεφαλές BEAM με λάμπα 5R ή 7R

16 X Κινητές Κεφαλές LED WASH

16 Χ Κινητές Κεφαλές Beam/Spot/Wash 17R ή 20R CMY

32 X LED PAR RGBW

16 Χ LED BAR RGB

4 X FOLLOW SPOT 1200WATT

10 X PROFILE 25-50  575W

12 X PROFILE 25-50 750W

24 X PAR 64 1000WATT

 8 X Προβολείς διάχυτου φωτισμού 4LIGHT

 8 X Προβολείς διάχυτου φωτισμού 2LIGHT

4 Χ HAZER DMX 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (AVOLITES / MA)

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ DIMMER ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ο ανωτέρω εξοπλισμός πρέπει να είναι εργοστασιακής κατασκευής  και σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΕΣ 

  1. ΠΡΟΒΟΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Δύο (2) LED WALL 5m x 3m  outdoor  με pitch μικρότερο από 5mm και φωτεινότητα μεγαλύτερη από 4500nits 

Τα LED WALL θα προβάλουν video που θα παραδοθούν από την υπηρεσία. Θα αναρτηθούν στο πίσω μέρος των ground support 

ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ –ΚΑΛΩΔΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ CROSS CABLE. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ο μειοδότης είναι υπεύθυνος για τη σωστή στήριξη, περίφραξη, συντήρηση και ασφάλεια όλης της ηχητικής, φωτιστικής και προβολικής υποδομής της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

α)Να συνεργαστεί με τους υπευθύνους της ηχητικής, φωτιστικής και προβολικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα ορίσει η υπηρεσία για την πληρέστερη και αρτιότερη επιτυχία των εκδηλώσεων.

β)SOUNDCHECK και πλήρης λειτουργία όλων των ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων την Πέμπτη 17/01/2019

γ) Γενική πρόβα όλων των δρώμενων της Τελετής Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2019 την Παρασκευή 18/01/2019.

 δ)Τα ηχητικά, φωτιστικά και προβολικά συστήματα παραμένουν τοποθετημένα στο χώρο της Πλατείας Γεωργίου έως και το τέλος της Τελετής Έναρξης με ευθύνη και κόστος του αναδόχου του έργου (φύλαξη-κλοπή-φθορά-συντήρηση-ατυχήματα κ.λπ.)

ε) Οι εγκαταστάτες των ηχητικών και φωτιστικών να είναι επαγγελματίες με εμπειρία (επιμελητήριο) 3 χρόνια καθώς και αντίστοιχες μισθώσεις ηχητικών, φωτιστικών και προβολικών καλύψεων.

στ)Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέτει σε λειτουργία όλα τα ηχητικά, φωτιστικά και προβολικά συστήματα όταν αυτό απαιτηθεί (οποιαδήποτε στιγμή) από την υπηρεσία και τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων από την ημέρα στησίματος έως και το τέλος της Τελετή Έναρξης.

ζ)Να προσέλθει και να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό εντός 24 ωρών από της προσκλήσεως του.

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδήλωσης ή τμήματος αυτής θα αφαιρείται από την οικονομική προσφορά το αντίστοιχο ποσό αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί εγκαίρως ο ανάδοχος του έργου.

Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΗΧΗΤΙΚΩΝ – ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19.500,00 ΕΥΡΩ (ΔΕΚΑ  ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ   Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΑ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 

          Πάτρα 11/01/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ