ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΣ

ΠΑΤΡΑ 11 – 2 – 2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 426 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Υπηρεσία Ηχητικής

     κάλυψης Μεγάλων Παρελάσεων του Π.Κ. 2019

2 . Έγκριση Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Υπηρεσία Ηχητικής –  

    Φωτιστικής και Προβολικής κάλυψης εκδηλώσεων του ΠΚ 2019.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ