ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 12 – 6 – 2019                                                                                                      

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1349

                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                             

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων
  2. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου.
  1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
  1. Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ: 1447/Β΄ Τεύχος/Αρ.αποφ:1177).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ