Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 18/11/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1865

 

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο

                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Έγκριση προϋπολογισμού του Κρυμμένου Θησαυρού για το Π.Κ. 2020.(Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.Ορέστης Σκαλτσάς)
 1. Έγκριση σύναψης συνεργασίας με Νομικό Σύμβουλο. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.Ορέστης Σκαλτσάς)
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.Ορέστης Σκαλτσάς)
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων: Α: Προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλών για κατασκευές στο Καρναβαλικό εργαστήρι. Β: Για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος, (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.Ορέστης Σκαλτσάς)
 1. Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. στην Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος Sparc. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.Ορέστης Σκαλτσάς)
 1. Συγκρότησης νέας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)
 1. Συγκρότησης νέας Κριτικής Επιτροπής. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)
 1. Συγκρότησης Επιτροπής για την επιλογή της αφίσας του Π.Κ. 2020. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)
 1. Συγκρότησης Επιτροπής για την επιλογή της αφίσας του Καρναβαλιού των  Μικρών. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή της Βασίλισσας του Π.Κ. 2020.        (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή

 11.Συγκρότηση επιτροπής για την αλλαγή του κανονισμού παρέλασης του        

      Καρναβαλιού των Μικρών.(Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την αλλαγή του κανονισμού των μεγάλων παρελάσεων του Π.Κ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ