ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 22-3-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας της Α΄ Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού έτους 2019
2. Εξειδίκευση πιστώσεων
3. Έγκριση βεβαιώσεων καλή εκτέλεσης
4. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού με Χρήστο Λούκα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ