Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

ΠΑΤΡΑ 13/02/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 594

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.30 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020

     (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

      των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων Οικ. Έτους 2020

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

      των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση εκδήλωσης χορού ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας & προϋπολογισμός 

       αυτής

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

      των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1.  Έγκριση εκδήλωσης Ερασιτεχνικού Μουσικού Ομίλου «Ορφέας Πατρών» & 

        προϋπολογισμός αυτής.

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση θεάτρων δρόμου και προϋπολογισμού αυτών.                                          

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

      των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ