Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Comics με τίτλο “Ανάδειξη του καλύτερου καρναβαλικού Comics Εφήβων 2022 για το Πατρινό Καρναβάλι”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ COMICS ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ COMICS ΕΦΗΒΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ –ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ COMICS

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9 ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ο   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11 ο   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» (Κ.Ε.ΔΗ.Π.-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής ως Διοργανώτρια Αρχή. Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων αρ. 84 , Τ.Κ. 26333, ΠΑΤΡΑ, Τηλ. : 2610 390917, 2610 361750 Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected] Ιστοσελίδα : http://www.carnivalpatras.gr

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός γίνεται για την ανάδειξη του καλύτερου καρναβαλικού comics εφήβων 2022 για το Πατρινό Καρναβάλι.

ΑΡΘΡΟ 2 ο  ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 1. του Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 2. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 – 115 του νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον προβληματισμό τους αναφορικά με το Καρναβάλι με πρωτότυπο τρόπο μέσα από την τέχνη των comics. Οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραδοσιακά ή ψηφιακά μέσα και το έργο μπορεί να είναι χιουμοριστικό, σουρεαλιστικό  ή σοβαρό. Ο σκοπός είναι να αναδειχθούν οι έφηβοι της Ελλάδας που αγαπούν να δημιουργούν comics και να τους δοθεί κίνητρο να συνεχίσουν να ασχολούνται με αυτή τη μορφή τέχνης. Άλλωστε βασικά χαρακτηριστικά του Πατρινού Καρναβαλιού όπως η φρεσκάδα, η ζωντάνια, το χρώμα, το κωμικό στοιχείο, η σάτιρα, η ανατροπή, η φαντασία αλλά και η ελευθερία της επιλογής του τρόπου έκφρασης και δημιουργίας συναντώνται και στην τέχνη του comics.

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ COMICS

Διαστάσεις: Το comics θα πρέπει να σχεδιαστεί σε μία με δύο σελίδες Α4 με θέμα το καρναβάλι. Το ύφος και η τεχνική σχεδίασης είναι ελεύθερη.

Format / Ανάλυση: Το comics θα πρέπει να έχει ανάλυση 300 dpi, color mode CMYK, format pdf ή tif και απαραίτητα να επισυνάπτεται και ένα αρχείο jpg σε χαμηλή ανάλυση έως 1 MB για χρήση web.

Προαιρετικά, η κάθε πρόταση μπορεί να συνοδεύεται με ένα σύντομο κείμενο επεξήγησης / υποστήριξης της ιδέας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής αποστολής με email, wetransfer, dropbox link κτλ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]carnivalpatras.gr και με θέμα «1ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ COMICS ΕΦΗΒΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ».  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10η Ιανουαρίου 2022 έως και την 11η Φεβρουαρίου 2022. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτός.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι έφηβοι της Ελλάδας από 11 έως και 17 ετών εφόσον καταθέσουν την πρόταση τους εντός της χρονικής προθεσμίας.
 2. Συμμετοχές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ή δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού ΔΕΝ θα θεωρούνται έγκυρες.
 3. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο έργο των ιδίων των διαγωνιζόμενων και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού.
 4. Οι συμμετοχές των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί επιθετικό ή προσβλητικό ή άσχετο µε το θέμα του διαγωνισμού δεν θα θεωρούνται έγκυρες. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό προσβάλει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται πάραυτα. Επιπλέον, η Διοργανώτρια Αρχή θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα.
 5. Τα υποβληθέντα έργα δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικά στοιχεία των σχεδιαστών.
 6. Η δημόσια προβολή των υποβληθέντων έργων δεν επιτρέπεται πριν από την ανακοίνωση των νικητών.
 7. Η διοργανώτρια αρχή και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στέλνουν τις προτάσεις τους στο email: [email protected] με θέμα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COMICS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ COMICS ΕΦΗΒΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» Το e-mail πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α) Καρναβαλικό comics εφήβων 2022  για το Πατρινό Καρναβάλι
Β) Για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση πατέρα, μητέρας, κηδεμόνα (υπογεγραμμένη) με την ακόλουθη δήλωση:  

«Δηλώνω ότι το comics που κατέθεσε το παιδί μου (Ονοματεπώνυμο) για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Comics για την ανάδειξη του καλύτερου καρναβαλικού comics Εφήβων 2022 για το Πατρινό Καρναβάλι είναι πρωτότυπη δημιουργία του ίδιου. Συμφωνώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί και δημοσίως να εμφανισθεί, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, από την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας χωρίς διαβούλευση ή πνευματικά δικαιώματα / δικαιώματα αμοιβής)».

2.Στο επιλεγμένο comics μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/ βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική του μορφή.

 1. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν απαντητικό -επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι η αίτησή τους γίνεται δεκτή από την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected]

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης στους ακόλουθους τεθέντες στόχους, οι οποίοι έχουν ισοδύναμη βαρύτητα:

 • τα αισθητικά χαρακτηριστικά της πρότασης,
 • η συμβολή στην προώθηση των μηνυμάτων του φετινού Π.Κ. όπως αυτά προκύπτουν από το δημιουργικό σκεπτικό (άρθρο 3ο) ,
 • η καλλιτεχνική πρωτοτυπία της πρότασης

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός πέντε  (5) ημερών μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προτάσεων λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου τους, τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από τη Διοργανώτρια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10ο   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διοργανώτρια αρχή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της κριτικής επιτροπής, τρεις νικητές που θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις –βραβεία. Το πρώτο επιλεχθέν comics θα αποτελέσει το καλύτερο καρναβαλικό comics εφήβων του 2022 για το Πατρινό Καρναβάλι και θα λάβει μόνο αυτό ως βραβείο τα  2 τεύχη του συλλεκτικού comics «Ο Κρυμμένος Θησαυρός των εντόμων» του Πατρινού δημιουργού comics Γιώργου Μελισσαρόπουλου)

Διαδικαστικά θέματα της Κριτικής Επιτροπής

Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό. Η Κριτική Επιτροπή θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε (10) δέκα ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των προτάσεων. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό εφόσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. Το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής, το οποία θα περιλαμβάνει αιτιολογημένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία καθώς και την Απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε (5) πέντε ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας.  

ΑΡΘΡΟ 11ο   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 1. Τα τρία comics που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις-βραβεία . Παράλληλα στο πρώτο νικητή θα δοθούν τα δύο τεύχη του συλλεκτικού comics «Ο Κρυμμένος Θησαυρός των εντόμων» του Πατρινού δημιουργού comics Γιώργου Μελισσαρόπουλου. Στο δεύτερο και τρίτο νικητή θα δοθούν αναμνηστικά δώρα από το πωλητήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν στα email τους ένα αναμνηστικό ευχαριστήριο σκίτσο για την συμμετοχή τους.

 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, αναρτάται στην πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και κοινοποιείται μόνο στους διακριθέντες συμμετέχοντες.
 2. Το βραβείο θα δοθεί στο νικητή ταχυδρομικά με courier. Η καταβολή του βραβείου προϋποθέτει την παράδοση στη Διοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων των ιδεών σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.  Επίσης και τα αναμνηστικά δώρα των δεύτερου και τρίτου νικητή θα τους αποσταλούν με τον ίδιο τρόπο.
 3. Όλα τα έργα των συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν ψηφιακά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας carnivalpatras.gr σε έκθεση online, ξεκινώντας την περίοδο του καρναβαλιού. Όλα τα έργα θα παραμείνουν εκεί όσο υπάρχει η σελίδα, ως καταγραφή.
 4. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία.
 5. Το υλικό των προτάσεων που έχουν βραβευτεί τηρείται σε ειδικό αρχείο με ευθύνη της Διοργανώτριας Αρχής.
 6. Τα έργα θα κριθούν από μια τριμελή κριτική επιτροπή δημιουργών comics. Η τριμελής κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από τους Γιώργο Μελισσαρόπουλο (σκιτσογράφο/animator, με συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, www.meliss.gr), Άκη Μελάχρη (σκιτσογράφο/animator, βασικός συνεργάτης των εκδόσεων ΑΓΚΥΡΑ, www.toonmel. com) και Νικόλα Στεφαδούρο (σκιτσογράφο, με εμπειρία στη διδασκαλία και πλήθος συνεργασιών, www.stefadouros.gr). Xρέη γραμματέως της επιτροπής θα εκτελέσει η υπάλληλος Κ.Ε.ΔΗ.Π. Καρναβάλι Πάτρας κα Βασιλική Κουράτου.