Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 10/7/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ:1300

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                            

  1. Έγκριση ανάδειξης οριστικών αναδόχων για την προμήθεια υλικών για Καρναβαλικές

       κατασκευές.  

 (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των      Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

 

  1. Έγκριση ακύρωσης αδιάθετων εισιτηρίων των εκδηλώσεων του Π.Κ.2020

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των      Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

 

  1. Παραγραφή αξιώσεων τρίτων.

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των      Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ