ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

                 

        

                 

 

                                                                    ΠΑΤΡΑ 21 – 9 – 2019

                                                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1135 

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.30 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση πιστώσεων.
  2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2018 Α’ – Β’ Τριμήνων.
  3. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ