ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Καρναβαλιστές,

Το πατρινό καρναβάλι είναι ένας ζωντανός θεσμός που συνεχώς εξελίσσεται και είναι λογικό με το πέρασμα των καιρών να προκύπτουν συνθήκες και προϋποθέσεις που το επηρεάζουν και το κάνουν να  διαφέρει από τα περασμένα χρόνια.

Εκτιμώντας λοιπόν τις αυθόρμητες μετατροπές του και σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς καταγεγραμμένες επίσημα ή ανεπίσημα παρατηρήσεις καρναβαλιστών  σχετικά με την διοργάνωση, τον κανονισμό, την εφαρμογή του και την συμμετοχή των πληρωμάτων, η γνωμοδοτική επιτροπή του φορέα επεξεργάστηκε απ’ αρχής και εφ’ όλης της ύλης το περιεχόμενο του κανονισμού.

Με τον ανανεωμένο κανονισμό ο φορέας επιθυμεί η συνεργασία του με τα πληρώματα, να έχει ως στόχο την αρτιότερη διοργάνωση σε επίπεδο εκδηλώσεων και παρελάσεων, αλλά και την οργανωμένη παρουσίαση και προβολή του Πατρινού Καρναβαλιού.

Επίσης, η σημερινή οικονομική πραγματικότητα αναγκάζει τον φορέα να προσαρμοστεί σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από το παρελθόν, δυσκολεύοντας σημαντικά την οργάνωση των εκδηλώσεων του καρναβαλιού. Επειδή όμως το καρναβάλι είναι οι άνθρωποι, πολλές δραστηριότητες του φετινού προγράμματος σχεδιάζονται στηριζόμενες στην εθελοντική συμμετοχή και προσφορά  πολίτων, φορέων και καρναβαλιστών.

Με την κατάθεση των εγγράφων σας θα παραλάβετε ενημερωτικό έντυπο που θα περιγράφει το πρόγραμμα και τις σημαντικές αλλαγές που θα συμβούν στις φετινές εκδηλώσεις και προκλήθηκαν είτε για λόγους ανάγκης ανανέωσης, είτε για τους λόγους οικονομικής δυσχέρειας που όλοι αντιλαμβανόμαστε.  

Καλό Καρναβάλι !
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή

ΣΚΟΠΟΣ

 • Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:
 • Οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού στις οποίες συμμετέχουν τα «ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» να γίνονται κατά τρόπο που να συνδυάζεται αφ’ ενός μεν η μακρά Καρναβαλική παράδοση της πόλης, αφ’ ετέρου δε η ικανοποίηση των αναγκών που το έθιμο υπηρετεί σύμφωνα με τις ανάγκες που γεννάει η σύγχρονη εποχή.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων και η μέσω αυτών προβολή της πόλης
 • Η πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων σε κλίμα ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές.
 •  Η καταστολή του φαινόμενου της εμπορευματοποίησης το οποίο επιφέρει χαμηλή αισθητική παρουσία, αντικοινωνικές εκδηλώσεις, κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και αποβαίνει εις βάρος της όλης λειτουργίας του θεσμού του  Πατρινού Καρναβαλιού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Α.    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Προϋποθέσεις σύστασης ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 • Εκπροσωπείται από δύο άτομα πάνω από 18 χρόνων.
 • Έχει πυρήνα από οκτώ επιπλέον ενήλικα άτομα.
 • Είναι τουλάχιστον 10μελής ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται ειδική έγκριση.

Κατάθεση σχετικών εγγράφων στο καρναβαλικό γραφείο

 • Τα έγγραφα που αποδεικνύουν με νομική ευθύνη τα απαιτούμενα για τη σύσταση του Πληρώματος.
 • Τη   δήλωση αποδοχής του  παρόντος κανονισμού.
 • Τη δήλωση συμμετοχής στην παρέλαση και σε όποιες άλλες δράσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, επιθυμεί να συμμετάσχει το Πλήρωμα.
 • Λοιπά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο φάκελο.

Προϋποθέσεις σχετικές με το θέμα και την αμφίεση

 • να μην διαφημίζουν προϊόν ή υπηρεσία έμμεσα ή άμεσα.
 • να μην έχουν δηλωθεί ήδη από άλλο πλήρωμα
 • να εκτεθούν στην επίσημη Έκθεση Στολών Πληρωμάτων Πατρινού Καρναβαλιού

Διακριτικά Πληρώματος

 • Αριθμός πληρώματος τρέχον ή κατοχυρωμένος(βλ. άρθρο Β)
 • Πιστοποίηση από τον φορέα διοργάνωσης (βλ. άρθρο Θ)
 • Παρουσίαση με λάβαρο (νούμερο &  το φετινό θέμα στολής) ως προπομπός του πληρώματος στην παρέλαση (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο για νέα πρόταση)
 • Μόνιμη ονομασία πληρώματος (προαιρετικά) έως 2 λέξεις ανεξάρτητη του θέματος της χρονιάς

Προαιρετικά

Για αρτιότερη διοργάνωση και προβολή του Θεσμού του Πατρινού Καρναβαλιού η επιχείρηση παρακαλεί τα πληρώματα να βοηθήσουν παρέχοντας τις παρακάτω πληροφορίες:

 • περίληψη του σκεπτικού του θέματος πχ τι παρουσιάζει, τι συμβολίζει, τι σατιρίζει, από τι υλικά είναι, τι είναι χειροποίητο κλπ προκειμένου να περιγράφεται σωστά στο site και στις παρουσιάσεις ή όποιες αναφορές προκύψουν. Όχι πάνω από 50 λέξεις (με cd ή email)
 • σύντομο ιστορικό της πορείας του Πληρώματος στα χρόνια που συμμετέχει προκειμένου να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα  στο site του Πατρινού Καρναβαλιού (αν το έχει στείλει από πέρυσι το αναγράφει στην αίτηση). Όχι πάνω από 100 λέξεις (με cd ή email).

Επίσης, το πλήρωμα οφείλει να  διατηρεί κατάσταση εγγραφών των μελών του πληρώματος η οποία  θα είναι στη διάθεση του φορέα αν κριθεί σκόπιμο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ πρέπει:

 1. Να καταθέσουν εμπρόθεσμα  τη συμμετοχή τους με συμπληρωμένα υποχρεωτικά όλα τα έντυπα που θα τους δοθούν από το Καρναβαλικό Γραφείο.
 2. Να υπογράψουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας , όλα  τα έντυπα συμμετοχής τους με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται.
 3. Οι εκπρόσωποι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν το Πλήρωμα του έναντι του φορέα διοργάνωσης και όλων των λοιπών φορέων. Κάθε Εκπρόσωπος μεταβιβάζει την ιδιότητά του, μόνο με γραπτή δήλωσή και των δύο εκπροσώπων και μετά από έγκριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης – Καρναβάλι Πάτρας.
 4. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δυο Εκπροσώπων του Πληρώματος , προ της λήξεως των εκδηλώσεων, για τα διακριτικά του (ονομασία -αριθμός κ.λ.π) πραγματοποιείται κλήρωση  και ο αποχωρών υποχρεούται να πάρει νέο αριθμό και προαιρετικά νέα  ονομασία. Προ της κληρώσεως, και οι δύο Εκπρόσωποι οφείλουν να ορίσουν τους νέους συνεκπροσώπους τους που θα συνυπογράψουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις.
 5. Σε περίπτωση που κάποιο πλήρωμα συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν απαιτούνται τα παραπάνω. Αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, η γνωστοποίηση των μελών της διοίκησής του και αντίγραφο πρακτικού της εκλογής του.
 6. Ο ιστορικός αριθμός κατοχυρώνεται κατόπιν αίτησης στο Καρναβαλικό Γραφείο. Προτεραιότητα στη διαδικασία κατοχύρωσης έχουν οι εκπρόσωποι των Πληρωμάτων που είχαν το αριθμό στο Καρναβάλι του 2002 ή προγενέστερα.

 Η αποδοχή του κανονισμού αποτελεί απαραίτητο όρο για την συμμετοχή των Πληρωμάτων στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού

 Οποιαδήποτε παραποίηση προσωπικών στοιχείων και ψεύτικη εγγραφή διαπιστωθεί εκτός από τις νομικές θα προκαλέσει και κυρώσεις συμμετοχής στον θεσμό για τα μέλη της  ΔΕΚΑΔΑΣ.

 Ο κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας.

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:

 1. Θα τηρήσουν τον παρόντα κανονισμό και τους νόμους του κράτους.
 2. Θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού πλήρως και ομοιόμορφα  ενδεδυμένα.
 3. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες στολές  με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο Καρναβάλι των Μικρών.
 4. Θα τηρήσουν το πλαίσιο συμμετοχής στην Έκθεση Στολών Πληρωμάτων και στον Κρυμμένο Θησαυρό (άρθρο ΣΤ)
 5. Θα τηρήσουν το πλαίσιο συμμετοχής στις παρελάσεις:

Τα μέλη τους δεν θα υπερβούν τα 300 άτομα

 • Χρησιμοποιούν μόνο την «πύλη» εισόδου που θα τους έχει υποδειχθεί με συνέπεια στην ώρα προσέλευσης.
 • Τηρούν την σειρά παρέλασης που θα τους υποδειχθεί και θα ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ροής παρέλασης.
 • Δεν προκαλούν προβλήματα στη ροή της παρέλασης με συνεχόμενες στάσεις, αργό ρυθμό  και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. 
 • Δεν επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να εισχωρούν στα μέλη τους άτομα μη μεταμφιεσμένα ή μερικώς μεταμφιεσμένα ή από άλλα πληρώματα.
 • Δεν επιτρέπουν την χρήση ζώων στις παρελάσεις.
 • Δεν χρησιμοποιούν δική τους μουσική στις παρελάσεις.
 • Δεν θα επιχειρήσουν να παρελάσουν με άρμα το οποίο δεν έχει εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή.
 • Δεν θα επιτρέπουν την  χρήση καπνογόνων και οινοπνευματωδών ποτών στο πλήρωμα τους.
 • Δεν θα επιτρέψουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (υπεύθυνους ροής, επιτροπές, εθελοντές, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, φωτογράφους κλπ)
 • Αν αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν  στις παρελάσεις θα πρέπει μία εβδομάδα νωρίτερα να δηλώσουν στο Καρναβαλικό Γραφείο την ματαίωση της συμμετοχής τους.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσουν τρόπους προβολής του πληρώματός  τους, που ρυπαίνουν την πόλη καθ’ οιονδήποτε τρόπο και απαγορεύεται από το σχετικό νόμο και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πατρέων, (μεταξύ των οποίων, αφισοκόλληση, ρίψη flyer, αεροπανώ,  spray κλπ)
 • Δεν θα διαφημίσουν με οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα ή επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα.
 • Δεν θα χρησιμοποίησουν για κανένα λόγο τα επίσημα λογότυπα του Πατρινού Καρναβαλιού, με εξαίρεση το ειδικό λογότυπο πιστοποιημένου πληρώματος.
 • Δεν θα προβούν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού και των παιχνιδιών του Κρυμμένου Θησαυρού, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή να αλλοιώσουν την εικόνα του θεσμού και της πόλης.

Δ.   ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Πέραν των υπό των Νόμων του Κράτους προβλεπόμενων και επιβαλλομένων κυρώσεων, σε περίπτωση πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των εκπροσώπων ή των μελών των Πληρωμάτων, ή σε περίπτωση αθετήσεως των άρθρων του παρόντος Κανονισμού, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας δικαιούται να επιβάλλει τις από τον παρόντα Κανονισμό προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής. Αυτές είναι :

 1. Απομάκρυνση της στολής του Πληρώματος από το χώρο της έκθεσης .
 2. Αποβολή του Πληρώματος από τις εκδηλώσεις του τρέχοντος Καρναβαλιού και δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
 3. Αποκλεισμός του Πληρώματος από κάθε αξιολόγηση και βράβευση για το τρέχον έτος.
 4. Άρση της πιστοποίησης
 5.  Απώλεια αριθμού πληρώματος.
 6. Αποκλεισμός πυρήνα πληρώματος (10 ατόμων) για το επόμενο Καρναβάλι και σε περίπτωση υποτροπής αποκλεισμός για όσο χρόνο κρίνει ο φορέας διοργάνωσης.

Ε.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συνεργασία μεταξύ των Πληρωμάτων επιτρέπεται σε όλες τις εκδηλώσεις  του Πατρινού Καρναβαλιού με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Τα συνεργαζόμενα Πληρώματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τρία.
 2. Τα Πληρώματα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν  κοινή δήλωση συνεργασίας μεταξύ τους

Α)  για το σύνολο των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού και αντιμετωπίζονται σαν ένα Πλήρωμα. Στην περίπτωση αυτή τα Πληρώματα, για το σύνολο των εκδηλώσεων, πρέπει να έχουν ενιαίο θέμα, ενιαία στολή κ δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των τριακοσίων (300) ατόμων

Β)  για το  σύνολο των υπολοίπων εκδηλώσεων, εκτός των παρελάσεων.

 1. Δηλώσεις συνεργασίας  Πληρωμάτων  για μεμονωμένες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού δεν γίνονται αποδεκτές.
 2. Συνεργασία άνω των 3 Πληρωμάτων, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης.
 3. Δηλώσεις συνεργασίας, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων-αιτήσεων συμμετοχής, δεν γίνονται αποδεκτές.
 4. Σε περίπτωση λύσεως της συνεργασίας μεταξύ των Πληρωμάτων  προ της λήξεως των παιχνιδιών, κάθε Πλήρωμα κρατά την μέχρι τη λύσης της συνεργασίας κοινή βαθμολογία, καθώς επίσης – έστω και εάν η συνεργασία λύθηκε – δε θα μπορεί ο αριθμός των μελών του να υπερβαίνει τα 300 μαζί με τα μέλη των άλλων Πληρωμάτων  με τα οποία υπήρξε συνεργασία.

ΣΤ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Η επίδειξη των στολών και της γενικότερης παρουσίας των Πληρωμάτων θα γίνεται σε χώρο και με τρόπο  που θα υποδεικνύει ο φορέας και για όσο χρονικό διάστημα το ζητήσει. Σε κάθε  περίπτωση η Κοινωφελής Επιχείρηση – Καρναβάλι Πάτρας διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή πλήρους αναστολής της λειτουργίας της έκθεσης.

Πλαίσιο συμμετοχής:

 • Στο χώρο προβολής, κάθε πλήρωμα θα έχει το δικαίωμα να εκθέσει μέχρι 2 στολές και τα αξεσουάρ  της, με τον κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής  τρόπο.
 • Το πλήρωμα τοποθετεί καρτέλα διαστάσεων Α4 στην οποία θ’ αναγράφονται τα στοιχεία του προς χρήση των ενδιαφερομένων καθώς και το ποσόν συμμετοχής των μελών στα έξοδα του Πληρώματος. Η ίδια καρτέλα μπορεί να παρουσιάζει σύντομο ιστορικό της ομάδας και το πλάνο δράσης της για το φετινό καρναβάλι (σύμφωνα με το δείγμα).
 • Στο πλήρωμα θα διατεθεί ειδική καρτέλα που θα επιδεικνύει την πιστοποίηση του για το φετινό καρναβάλι.
 •  Η σειρά τοποθέτησης των στολών εφαρμόζεται με διαδικασία που θα αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή και για όσα πληρώματα θα έχουν εμπρόθεσμα μεταφέρει την στολή τους στο χώρο.
 • Η φύλαξη του χώρου θα γίνεται με ευθύνη του φορέα.
 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συμπληρωματικών διακοσμητικών στοιχείων.
 • Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση, η απομάκρυνση ή αλλαγή θέσης εκθέματος.
 • Δεν επιτρέπεται η διάθεση εντύπων προβολής ή καρτών του πληρώματος στο σημείο ανάρτησης και στον χώρο της έκθεσης γενικότερα.
 • Δεν επιτρέπεται η εγγραφή μελών στα Πληρώματα στον περιβάλλοντα και στον εσωτερικό χώρο της έκθεσης.
 • Δεν επιτρέπεται η διαρκής παραμονή εκπροσώπων του Πληρώματος στους παραπάνω χώρους

Η παράβαση των παραπάνω  δίνει  το δικαίωμα  στο φορέα διοργάνωσης για άμεση απομάκρυνση στολής από το χώρο της έκθεσης, καθώς και για άλλες πιθανές κυρώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό.

Ζ. ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ

Η σειρά, με την οποία παρελαύνουν τα πληρώματα, καθορίζεται από αρμόδια επιτροπή, μεενδεικτικά κριτήρια την αισθητική διαδοχή των στολών,  τις τεχνικές ή άλλες ανάγκες της παρέλασης, τη μέχρι τότε βαθμολογία του Κρυμμένου Θησαυρού καθώς και τη συμπεριφορά  του πληρώματος.

Η.  ΑΡΜΑΤΑ – ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 1. Δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή άρματος ή κινούμενης μικροκατασκευής.
 2. Τα άρματα και οι κινητές μικροκατασκευές ελέγχονται για την τήρηση των ζητούμενων προδιαγραφών από αρμόδια  επιτροπή.
 3. Παρέχεται χώρος στα πληρώματα για την κατασκευή αρμάτων μετά από παρουσίαση προσχεδίων και αξιολόγηση της ειδικής επιτροπής

Θ.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ» σημαίνει ότι για τα πληρώματα αυτά αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται ως επίσημη η συμμετοχή τους στο πατρινό καρναβάλι επειδή φροντίζουν:

 • να συμβαδίζουν με το πνεύμα & τους στόχους του θεσμού και της διοργάνωσης
 • να πράττουν σύμφωνα με  το πλαίσιο συμμετοχής τους,
 • να έχουν ομαλή συνεργασία με τους αρμόδιους
 • να τηρούν τον κανονισμό που υπογράφουν
 • να προάγουν το καρναβαλικό πνεύμα και την καρναβαλική κουλτούρα

Σε καμία περίπτωση η πιστοποίηση δεν σχετίζεται με καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια ή κριτήρια συμμετοχής σε δράσεις.

Πιστοποίηση χορηγείται στα πληρώματα που:

 • Πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για την τρέχουσα διοργάνωση
 • Τηρούν τον κανονισμό συμμετοχής στο πατρινό καρναβάλι και δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις την τελευταία 3ετία
 • Επίσης την τελευταία 3ετία:  έχουν συνεχή παρουσία με το ίδιο νούμερο και ίδιο πυρήνα ή έχουν βραβευτεί ή έχουν καταταχθεί στην τελική 20αδα του Κρυμμένου Θησαυρού.

Ειδικά για την φετινή πρώτη χρονιά εφαρμογής της πιστοποίησης (2012), θα χορηγηθεί στα πληρώματα που πληρούν μία από τις παρακάτω προυποθέσεις :

 • είναι ιστορικά πληρώματα και έχουν κατοχυρωμένο νούμερο
 • είναι βραβευμένα την τελευταία 3ετία
 • ειδικές περιπτώσεις που θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή

Άρση πιστοποίησης 

(είτε στην εξέλιξη ενός καρναβαλιού είτε στην διαδικασία εγγραφών του επόμενου) θα προκύψει αν το πλήρωμα 

 • δεχτεί ποινή ή αποκλεισμό που προβλέπονται στο κανονισμό
 • δεν τηρήσει τον κανονισμό
 •  αλλάξει το νούμερο

Η πιστοποίηση εφόσον χορηγηθεί, ελέγχεται κάθε χρόνο για την εγκυρότητά της.

Η σήμανση της πιστοποίησης θα ακολουθεί το πλήρωμα σε όλες τις ενέργειες του πατρινού καρναβαλιού  (πχ site, έκθεση στολών, παρέλαση κλπ) καθώς επίσης θα διατεθεί στο πλήρωμα ειδικό επίσημο λογοτύπο του καρναβαλιού 2013 για να το χρησιμοποιούν όπως επιθυμεί.

Πιστοποίηση δεν χορηγείται σε πληρώματα που η λειτουργία τους προσδίδει  εμπορικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας οργανωμένα μέσα διαφήμισης.