ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2610 361751
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2610 390914
ΚΡΥΜ/ΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ – ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 2610 390915
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2610 390915
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΙΚΡΩΝ 2610 314486

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ

ΓΡΑΜ. Δ.Σ.

2610 390912
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2610 390911
ΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2610 390913
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2610 313004,
2610 313819
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2610 390917

2610314486
2610 361750

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2610 390917
ΤΑΜΕΙΟ 2610 361754
 
FAX  
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ 2610 346198
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2610 320007

EMAIL:
info@carnivalpatras.gr