ΚΕΔΗΠ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ
Ακτή Δυμαίων 84
26333 Πάτρα
Τηλ: 2610 361750 και 2610 390910
Email: [email protected]

Πρόεδρος: 2610 361750
Διευθύντρια: 2610 390910

Κεντρική Γραμματεία: 2610 361750 & 2610 390910

Γραμματεία Δ.Σ. – Προβολή Καρναβαλιού: 2610 390912
Γραφείο Τύπου: 2610 390911
Καρναβάλι Μικρών: 2610 390918

Οικονομικές Υπηρεσίες
Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών: 2610 390917
Ταμίας: 2610 361753
Υπεύθυνη Προσωπικού: 2610 361754
Λογιστήριο: 2610 390915

Καρναβαλικό Εργαστήρι (Πετρωτό)
Τηλ: 2610 313004 & 2610 313819