Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αφίσας με απονομή βραβείων με τίτλο: «Ανάδειξη της αφίσας προβολής του 57ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού 2022»

ΠΑΤΡΑ 27/10/2021

                                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:1293

ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας

Ταχ. Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 84, Πάτρα 26333                                                           

Τηλ.: 2610 390917 – 2610 361750

E-mail: [email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΦΙΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ  ΑΦΙΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 57ου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ  2022»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ –ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΙΣΑΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6ο  ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9 ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 10 ο   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11 ο   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 12 ο   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ -ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» (Κ.Ε.ΔΗ.Π.-ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής ως Διοργανώτρια Αρχή. Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Οικονομική Υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας. Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων αρ. 84 , Τ.Κ. 26333, ΠΑΤΡΑ, Τηλ. : 2610 390917, 2610 361750 Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected] Ιστοσελίδα : http://www.carnivalpatras.gr

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αφίσας γίνεται για την ανάδειξη της αφίσας προβολής του 57ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου θησαυρού 2022 που έχει θέμα:  Σημεία… και Τέρατα

ΑΡΘΡΟ 2 ο  ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. του Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 3. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 – 115 του νόμου αυτού.
 4. την υπ’ αρ. 86 /2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ ΑΔΑ: 9PZZOKΩΞ-ΧΧ3

ΑΡΘΡΟ 3ο  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον προβληματισμό τους αναφορικά µε το θέμα του διαγωνισμού με πρωτότυπο τρόπο. Η αφίσα που θα δημιουργήσουν θα πρέπει να συνδέεται με το θέμα του 57ου Κρυμμένου Θησαυρού 2022 .  

 Μέσα σε μια δύσκολη πραγματικότητα, η Πάτρα του Καρναβαλιού μεταμορφώνεται, ανατρέπει και δημιουργεί τη δική της μαγεία. Το δικό της παραμύθι… Οι άνθρωποι της πόλης φωτίζουν τα δικά τους όνειρα και τα παίρνουν μαζί τους στο σχολείο, στη δουλειά, στο δρόμο. Την περίοδο του καρναβαλιού, αυτά τα όνειρα γίνονται το πραγματικό τους πρόσωπο. Οι άνθρωποι μεταμορφώνονται και περιδιαβαίνουν την πόλη. Διασκεδάζουν, καμαρώνουν, συγκρούονται και είναι ξανά μαζί. Η μαγεία του καρναβαλιού τους ενώνει σε ένα παραμύθι, που μπορεί να γίνει υπαρκτό γιατί γνωρίζουν πως μέσα από διεκδικήσεις και αγώνες η καθημερινότητα αλλάζει. Υπάρχουν όμως, όπως και σε κάθε παραμύθι άλλωστε, πλάσματα επικίνδυνα για τα ανθρώπινα όνειρα που τα κυνηγούν και προσπαθούν να τα φέρουν στα μέτρα τους. Τέρατα που μπορεί να μοιάζουν μυθικά, αλλά ο καθημερινός ήρωας, ο λαός, έχει τη δύναμη να τα νικήσει και να γίνει ο βασιλιάς του παραμυθιού. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, φέτος είναι ο άνθρωπος που ονειρεύεται και αγωνίζεται απέναντι σε κάθε τέρας που προσπαθεί να εμποδίσει την πραγματοποίησή τους. Έτσι, λοιπόν, η πόλη μας έχει τα δικά της «Σημεία και… Τέρατα» και τους δικούς της ανθρώπους που τα πολεμούν.

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΙΣΑΣ

Διαστάσεις: Το εικαστικό θα πρέπει να σχεδιαστεί κατακόρυφα (portrait) και να παραδοθεί σε ψηφιακό αρχείο 50Χ70 cm για την αφίσα.

Format / Ανάλυση: Το εικαστικό θα πρέπει να έχει ανάλυση 300 dpi, color mode CMYK, format pdf ή tif και απαραίτητα να επισυνάπτεται και ένα αρχείο jpg σε χαμηλή ανάλυση έως 1 MB για χρήση web.

Στην αφίσα υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο τίτλος «57ο Παιχνίδι Κρυμμένου θησαυρού 2022», τα λογότυπα του Δήμου Πατρέων https://www.carnivalpatras.gr/images/print/logo-dimos-patreon.pdf, της Διοργανώτριας Αρχής ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας https://www.carnivalpatras.gr/images/print/patrino-karnavali.jpg  και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του ήτοι  «από 22 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2022».

Συμπληρωματικά, το εικαστικό της αφίσας θα πρέπει να προσαρμοστεί:

 α) σε οριζόντιο προσανατολισμό 1200 x 628 pixels, για χρήση ως facebook event cover, β) σε τετράγωνο με ελάχιστη διάσταση εικόνας 1080 x 1080 pixels, για δημοσίευση στο instagram.

Συνολικά, η κάθε πρόταση εικαστικού έργου απαιτεί ως παραδοτέα τρία ψηφιακά αρχεία εικόνας, όπως αναλύονται παραπάνω, τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε οποιονδήποτε μορφότυπο: pdf, jpg, gif, png, tiff κλπ κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συμμετέχοντα.

Προαιρετικά, η κάθε πρόταση μπορεί να συνοδεύεται με ένα σύντομο κείμενο επεξήγησης / υποστήριξης της ιδέας. Ο νικητής του διαγωνισμού θα χρειαστεί να παραδώσει τα παραπάνω αρχεία και σε επεξεργάσιμη μορφή.

ΑΡΘΡΟ 5ο  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής αποστολής με email, wetransfer, dropbox link κτλ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και θέμα «Αφίσα Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού 2022».  Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 29η Οκτωβρίου 2021 έως και την 10η Δεκεμβρίου 2021. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος αποστολής της συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτός.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και φοιτούν ή είναι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών όλων των τομέων του design στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον καταθέσουν την πρόταση τους εντός της χρονικής προθεσμίας. Επίσης φοιτητές ή απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών , Γραφιστικών τεχνών, καλλιτέχνες, και ομάδες.
 2. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Αρχής και τα µέλη της κριτικής επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού.
 3. Συμμετοχές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ή δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού ΔΕΝ θα θεωρούνται έγκυρες.
 4. Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να είναι πρωτότυπο εικαστικό έργο των ιδίων των διαγωνιζόμενων και δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού.
 5. Οι συμμετοχές των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί επιθετικό ή προσβλητικό ή άσχετο µε το θέμα του διαγωνισμού δεν θα θεωρούνται έγκυρες. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό προσβάλει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας, προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται πάραυτα. Επιπλέον, η Διοργανώτρια Αρχή θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα.
 6. Τα υποβληθέντα έργα δεν πρέπει να περιέχουν προσωπικά στοιχεία των σχεδιαστών.
 7. Η δημόσια προβολή των υποβληθέντων έργων δεν επιτρέπεται πριν από την ανακοίνωση των νικητών.
 8. Η διοργανώτρια αρχή και η κριτική επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 7ο  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στέλνουν τις προτάσεις τους στο email: [email protected]  Το e-mail πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α)Αφίσα:50x70cm,300dpi,CMYK,.jpg.
Β)Για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτυπώσει τους παρόντες όρους, να τους υπογράψει στο κάτω μέρος, να συμπληρώσει την ημερομηνία και να αναγράψει ολογράφως το ονοματεπώνυμό του και να τους στείλει ψηφιακά μαζί με τη συμμετοχή του.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση με την ακόλουθη δήλωση: «Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του έργου µου είναι πρωτότυπα και δεν περιλαμβάνουν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων»

2.Κατά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή του έργου αποστέλλεται αυτόματη ενημέρωση.

3.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

4.Στην επιλεγμένη αφίσα μπορεί να γίνουν εισηγήσεις για μικρές τροποποιήσεις/ βελτιώσεις πριν παραδοθεί στην τελική της μορφή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected]

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την κρίση της Κριτικής Επιτροπής θα ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός προσέγγισης στους ακόλουθους τεθέντες στόχους, οι οποίοι έχουν ισοδύναμη βαρύτητα:

 • τα αισθητικά χαρακτηριστικά της πρότασης,
 • η συμβολή στην προώθηση των μηνυμάτων του φετινού 57ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού όπως αυτά προκύπτουν από το δημιουργικό σκεπτικό (άρθρο 3ο ) ,
 • η καλλιτεχνική πρωτοτυπία της πρότασης

 

ΑΡΘΡΟ 9 ο  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει κατόπιν πρόσκλησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός πέντε (5) ημερών μετά την εκπνοή της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των προτάσεων λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου τους, τα υποβληθέντα ερωτήματα και τις σχετικές απαντήσεις από τη Διοργανώτρια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10 ο   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η διοργανώτρια αρχή θα επιλέξει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της κριτικής επιτροπής, τον νικητή Η πρώτη επιλεχθείσα αφίσα θα αποτελέσει την επίσημη αφίσα του παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού .

Διαδικαστικά θέματα της Κριτικής Επιτροπής

Η διαδικασία αξιολόγησης καταγράφεται σε πρακτικό. Η Κριτική Επιτροπή θα εξετάσει την τυπική εκπλήρωση των όρων της Προκήρυξης. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της θα οριστεί ένα από τα μέλη της ως Πρόεδρος και εν συνεχεία θα γίνει ο έλεγχος όσον αφορά στην εμπρόθεσμη υποβολή  και στην πληρότητα των ζητουμένων στοιχείων. Επόμενα θα προβεί  στην αξιολόγηση όλων των προτάσεων που πληρούν τα τυπικά στοιχεία της Προκήρυξης και στην αιτιολογημένη κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, καταγράφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη Διοργανώτρια Αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης. Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την αποσφράγιση των προτάσεων. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο τον Διαγωνισμό εφόσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων μη ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του. Το Πρακτικό της Συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής, το οποία θα περιλαμβάνει αιτιολογημένη Έκθεση για τη διαδικασία επιλογής και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Προτάσεων που έλαβαν βραβεία, καθώς και την Απόφασή της, υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής και παραδίδονται στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής υποβάλλεται στην Διοργανώτρια Αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 11 ο    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 1. Οι νικητές και οι διακεκριμένοι σχεδιαστές μεταβιβάζουν αυτοδίκαια το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων στην διοργανώτρια αρχή δωρεάν για χρήση του έργου τους και δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα στα έργα που θα παραδώσουν. Ο δημιουργός έχει μόνον το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την αφίσα στο προσωπικό του portfolio. Η Διοργανώτρια Αρχή θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο, όλο ή μέρος του υλικού που έχει αποσταλεί από τους δημιουργούς που θα λάβουν βραβεία ή τιμητικές διακρίσεις. Ο δημιουργός της αφίσας που θα κερδίσει το Διαγωνισμό μεταβιβάζει αυτοδίκαια το σύνολο των πνευματικών του δικαιωμάτων στην Διοργανώτρια Αρχή δωρεάν. Όλα τα δικαιώματα για χρήση, δημοσίευση, διαφήμιση, αντιγραφή, αλλαγή, τροποποίηση και αναπαραγωγή με όλους τους πιθανούς τρόπους της αφίσας που θα επιλεγεί, μεταβιβάζονται στην Διοργανώτρια Αρχή .

 

ΑΡΘΡΟ 12 ο   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

 1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Διοργανώτριας Αρχής, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής και κοινοποιείται μόνο στους διακριθέντες συμμετέχοντες.
 2. Τα βραβεία θα δοθούν στους νικητές απευθείας από την Διοργανώτρια Αρχή.
 3. Οι αφίσες που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα λάβουν βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.
 4. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να μην απονείμει το πρώτο ή άλλα βραβεία.

5.Η απονομή των βραβείων και τιμητικών διακρίσεων θα γίνει κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2022 που θα φιλοξενηθεί στα Παλαιά Σφαγεία.

 1. Οι τρεις πρώτες αφίσες που θα διακριθούν, θα αποτελέσουν κεντρικό τμήμα της έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα Κ3 στα Παλαιά Σφαγεία για έναν χρόνο, μέχρι τον επόμενο Καρναβάλι. Στις βραβευμένες προτάσεις θα σημειώνονται και τα ονόματα των δημιουργών τους. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης και τα υπόλοιπα καλύτερα έργα .
 2. Σε περίπτωση που οι συνθήκες πρόληψης του Covid 19 δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα αναβληθούν μέχρι να επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες την πραγματοποίησή τους.
 3. Τα ονόματα της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Η Πρόεδρος

της ΚΕΔΗΠ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ 

Ήρα Ειρήνη Κουρή