Συνεδρίαση Δ.Σ. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ 17/2/2022

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 473

ΠΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                           

Σας καλούμε σε έκτακτη –  δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σύμφωνα με τις εγκυκλίους Ν.426 με ΑΠ:77233/13/11/2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) & Ν.643 με ΑΠ: 69472/24/9/2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του ΥΠ.ΕΣ. που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 13.00 έως 14.00, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια νέων καρναβαλικών προϊόντων για την προβολή του Π.Κ.  και έγκριση των  τιμών πώλησής τους από το καρναβαλικό περίπτερο.                                                                                      (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου)

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη φωτογράφιση Καρναβαλικών εκδηλώσεων του Π.Κ.                                                                                                           (Εισηγήτρια: Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

                                                                                                           

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

 1. Η επείγουσα σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κρίνεται απαραίτητη, επειδή θα πρέπει να τιμολογηθούν νέα καρναβαλικά προϊόντα για να έχουμε τη δυνατότητα να πωληθούν στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 στα Παλαιά Σφαγεία. Επίσης κρίνεται απαραίτητη, επειδή θα πρέπει εξειδικευτεί η δαπάνη για τη φωτογράφιση καρναβαλικών εκδηλώσεων του Π.Κ.2022.

 2. Την ψήφο σας για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα πρέπει να μας την αποστείλετε με e -mail στο [email protected]

 3. Θα πρέπει να ψηφίσετε και για το κατεπείγον της συνεδρίασης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Δημησιάνος Δημήτρης
 2. Δραγώτης Κώστας
 3. Αγγελής Απόστολος
 4. Μαγιάκης Γιώργος
 5. Λαζαρίδου Μαρία
 6. Γκέκα Ελένη
 7. Μαρκέτος Κώστας
 8. Κουρμπανά Μαρία
 9. Χρυσανθακόπουλος Νίκος
 10. Γιαννακόπουλος Γιάννης