ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020 με θέμα:

«υπέρ, περί, ανά
κύκλο κάνω στη χαρά»